Pracownicy Katedry

profesorowie tytularni

Bogdan Bochenek zdjęcie

prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A509

mail

tel. 12 628 33 76

Halina Egner - zdjęcie

prof. dr hab. inż. Halina Egner

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A511

mail

tel. 12 628 33 08

Artur Ganczarski - zdjęcie

prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A513

mail

tel. 12 628 33 26

Marek Kozień - zdjęcie

prof. dr hab. inż. Marek Kozień

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A630

mail

tel. 12 628 33 73

Błażej Skoczeń - zdjęcie

prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

Stanowisko

Pokój: LENT

mail

tel.

profesorowie-seniorzy Politechniki Krakowskiej

Jacek Krużelecki - zdjęcie

prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki

Stanowisko

Pokój:

mail

tel.

Krzysztof Szuwalski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski

Stanowisko

Pokój:

mail

tel.

profesorowie Politechniki Krakowskiej

Jan Bielski - zdjęcie

dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK (pracownik emerytowany)

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A508

mail

tel. 12 628 33 74

Magdalena Kromka-Szydek - zdjęcie

dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A515

mail

tel. 12 628 33 29

Aneta Liber-Kneć - zdjęcie

dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K113

mail

tel. 12 628 33 45

Grzegorz Milewski - zdjęcie

dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K112

mail

tel. 12 628 33 48

adiunkci

Elżbieta Augustyn - zdjęcie

dr inż. Elżbieta Augustyn

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A519

mail

tel. 12 628 33 09

Marcin Cegielski - zdjęcie

dr inż. Marcin Cegielski

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A507c

mail

tel. 12 628 37 72

Agnieszka Chojnacka-Brożek - zdjęcie

dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K115

mail

tel. 12 628 33 44

Gabriela Chwalik-Piszczyk

dr inż. Gabriela Chwalik-Piszczyk

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A629

mail

tel. 12 628 33 90

Adam Ciszkiewicz - zdjęcie

dr inż. Adam Ciszkiewicz

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K117

mail

tel. 12 628 33 96

Władysław Egner

dr inż. Władysław Egner

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A512

mail

tel. 12 628 33 75

Urszula Ferdek

dr inż. Urszula Ferdek

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A520

mail

tel. 12 628 34 66

Tomasz Goik

dr inż. Tomasz Goik

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: B201

mail

tel. 12 628 33 92

Szymon Hernik

dr inż. Szymon Hernik

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A507b

mail

tel. 12 628 36 61

Anna Jerzyńska

dr inż. Anna Jerzyńska

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A516

mail

tel. 12 628 33 57

Marek Kulig

dr inż. Marek Kulig

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K116

mail

tel. 12 628 33 39

Łukasz Łacny

dr inż. Łukasz Łacny

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A518

mail

tel. 12 628 33 91

Sylwia Łagan

dr inż. Sylwia Łagan

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K114

mail

tel. 12 628 35 94

Waldemar Łatas

dr inż. Waldemar Łatas

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A517

mail

tel. 12 628 37 46

Justyna Miodowska

dr inż. Justyna Miodowska

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A516

mail

tel. 12 628 33 57

Damian Szubartowski

dr inż. Damian Szubartowski

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A540

mail

tel. 12 628 33 64

Krzysztof Szymkiewicz

dr inż. Krzysztof Szymkiewicz

Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Pokój: K118

mail

tel. 12 628 33 58

Katarzyna Tajs-Zielińska

dr Katarzyna Tajs-Zielińska

Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych

Pokój: A510

mail

tel. 12 628 33 21

Janusz Tarnowski

dr inż. Janusz Tarnowski

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: B213

mail

tel. 12 628 33 93

Daniel Ziemiański

dr inż. Daniel Ziemiański

Zespół Dynamiki Układów Materialnych

Pokój: A607d

mail

tel. 12 628 33 62

asystenci

pracownik naukowo-techniczny

Piotr Trzeciak

dr inż. Piotr Trzeciak

specjalista naukowo-techniczny

Pokój: A507e

mail

tel. 12 628 33 55

pracownicy techniczni

Borys Muszyński

mgr inż. Borys Muszyński

starszy referent inżynieryjno-techniczny

Pokój: K120

mail

tel. 12 628 33 84

Robert Perek

Robert Perek

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: K119

mail

tel. 12 628 33 65

Rafał Schmidt

dr inż. Rafał Schmidt

samodzielny referent techniczny

Pokój: LENT

mail

tel. 12 628 31 98

Roman Spolitakiewicz

Roman Spolitakiewicz

starszy mistrz

Pokój: K119

mail

tel. 12 628 33 65

Antoni Staśkiewicz

inż. Antoni Staśkiewicz

starszy mistrz

Pokój: B213

mail

tel. 12 628 33 93

pracownicy administracyjni

Danuta Skrzypek

Danuta Skrzypek

starszy referent

mail

tel. 12 628 35 95

Anna Trzebicka

Anna Trzebicka

specjalista ds. finansowo-księgowych

mail

tel. 12 628 33 70

Barbara Zając

Barbara Zając

starszy referent

mail

tel. 12 628 33 40