Materiały dydaktyczne

“Miniskrypty” to pomoce dydaktyczne opracowywane przez pracowników Instytutu Mechaniki Stosowanej (i dawniej Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn) jako pomoc do ćwiczeń i uzupełnienie do wykładów, głównie z Wytrzymałości Materiałów. Ich cyfrowe wersje, umieszczone poniżej w formacie .pdf nadal mogą być przydatne studentom oraz stanowią historyczną dokumentację dydaktycznej pracy Instytutu.