Specjalności

  • Biomechanika na kierunku Inżynieria medyczna
  • Inżynieria kliniczna na kierunku Inżynieria medyczna
  • Mechanika konstrukcji i materiałów na kierunku Mechanika i budowa maszyn
  • Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn