Katedra prowadzi badania naukowe w dyscyplinie mechanika, czyli w szeroko rozumianej mechanice konstrukcji, materiałów i procesów oraz nad jej zastosowaniami w technice, biomechanice i ochronie środowiska.
W szczególności dotyczą one czterech kierunków:

 1. Mechanika Ciał Odkształcalnych i Mechanika Techniczna
  1. Równania konstytutywne materiałów i konstrukcji niesprężystych z uwzględnieniem plastyczności, pełzania, uszkodzeń, anizotropii nabytej.
  2. Rozwijanie metod komputerowych w wytrzymałości materiałów oraz mechanice ciał odkształcalnych.
  3. Stateczność i stany pokrytyczne konstrukcji sprężystych i niesprężystych; optymalne kształtowanie, w tym kształtowanie z uwagi na stateczność.
  4. Rozwijanie metod komputerowych i analitycznych optymalnego kształtowania z uwagi na stateczność, nośność i wytrzymałość.
  5. Rozwijanie metod komputerowych w wytrzymałości materiałów oraz mechanice konstrukcji.
 2. Dynamika Układów Materialnych
  1. Analiza i optymalizacja drgających, złożonych układów ciągłych i dyskretno-ciągłych (rozwijanie metod analitycznych i numerycznych złożonych układów dyskretno-ciągłych z uwzględnieniem interakcji z otaczającym płynem).
  2. Aktywne i bierne układy wibroizolacji przy złożonych wymuszeniach deterministycznych i probabilistycznych (zastosowanie specjalnych układów wibroizolacji narzędzi ręcznych), wymuszenie niskoczęstotliwościowe przenoszone na organizm człowieka.
  3. Rozwijanie metod komputerowych w dynamice.
 3. Mechanika Doświadczalna i Biomechanika
  1. Kryteria i wskaźniki zmęczenia materiału.
  2. Mechaniczne i reologiczne właściwości polimerów; modyfikacja ich własności w zastosowaniu do budownictwa, budowy maszyn, wymienników ciepła i systemów chłodniczych.
  3. Rozwijanie metod doświadczalnych mechaniki do badania konstrukcji i materiałów.
  4. Zastosowanie metod doświadczalnych w inżynierii biomechanicznej.
  5. Rozwijanie metod komputerowych w mechanice doświadczalnej i biomechanice.
 4. Mechanika Ciał Stałych
  1. Równania konstytutywne materiałów niesprężystych z uwzględnieniem plastyczności i kriogenicznych warunków pracy.
  2. Rozwijanie metod komputerowych w mechanice.
  3. Rozwijanie metod doświadczalnych dla badań materiałowych w warunkach kriogenicznych.

Ostatnio realizowane projekty badawcze: