M-03

Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki
Zdjęcia na stronę IKM (1 a)
converted-Reduktory_02
converted-ruba_toczna_01
converted-Reduktory_03
previous arrow
next arrow
Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej mechaniki: ogólnej, ciał odkształcalnych, materiałów, konstrukcji i procesów. Katedra zatrudnia (w różnej formie) około trzydzieœścioro nauczycieli akademickich w tym pięcioro profesorów tytularnych oraz czworo profesorów uczelni. Z Katedrą jest też jeden profesor-senior Politechniki Krakowskiej. Ponadto w Katedrze pracują pracownicy administracyjni, techniczni i naukowo-techniczni.
Organizacyjnie, po zmianach w roku 2020, Katedra jest podzielona na trzy zespoły: Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Zespół Dynamiki Układów Materialnych, Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. Katedra jest otwarta na współpracę z innymi jednostkami badawczymi, a także przemysłowymi i gospodarczymi, oferując nowoczesną infrastrukturę laboratoriów jak i wykwalifikowanych pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych. Oferujemy możliwości przeprowadzania różnorakich pomiarów oraz analiz wyników badań doświadczalnych, a także zastosowań metod numerycznych i komputerowych w analizie konstrukcji i materiałów oraz metody mikroskopowe w badaniach materiałów.  
<

Aktualności

Uzyskanie stopnia doktora

Pan mgr Przemysław Nosal obronił pracę doktorską